Bidra till lägesbilden i krishantering genom Twitter & Twitcident

HenrikMitt livLeave a Comment

Kan vi med hjälp av sociala medier få underlag till en lägesbild i krishantering och kriskommunikation. Självklart kan vi det, däremot är det svårt och tidsödande att kunna sortera och värdera informationen. Nu börjar det komma tjänster som kan filtrera informationen åt dig och presentera den. Twitcident är en tjänst som gör detta på twitter. Twitcidents mål: The goal of … Read More