Webbstrateg ett framtidsyrke

HenrikWebben1 Comment

En #session på Webcoast i helgen handlade om beställarkompetens. Hur kan vi bli bättre beställare, för det behöver vi absolut bli!

Jag saknar ofta en yrkesroll, den som knyter ihop beställaren/uppdragsgivaren och utvecklarna på webb-byrån. Inte alltför sällan produceras det webbar eller funktioner som efter ett tag ligger undangömda och dammiga i ett hörn av webbplatsen.

Vi behöver fler webbstrateger som säkerställer att vi fokuserar på användarens behov. Och det är inte alltid samma som beställarens uppfattning. En riktig webbutvecklare startar alltid med en workshop med kunden som ska handla och fokusera på användarna.

Att kunna knyta ihop och prata med alla parter på ”bönders vis” är en nödvändighet för att få lyckade utvecklingsprojekt med verklig användarnytta.

One Comment on “Webbstrateg ett framtidsyrke”

  1. Pingback: IT-chefer & Kommunikationschefer ena er! | Henrik Severed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.