Öppen data & SVT Pejl

HenrikMitt livLeave a Comment

Det snackas mycket om öppen data. I kort form är det digital information som fritt tillgänglig utan restriktioner som upphovsrätt, patent osv.

SVT har med sin webbplats Pejl gjort data tillgänglig inom än så länge 4 områden. Senast ut är Miljöpejl som listar alla platser som länsstyrelserna har indikerat som möjligt förorenade. Datan kommer från en publik databas över alla objekt som länsstyrelserna tillhandahåller. Tillsammans med Openstreetmap kan du via karta visualisera var det finns områden som kan vara förorenade.

Svenska staten genom alla sina myndigheter har enormt mycket data. Det mesta av informationen är allmän handling, dvs kan delas och spridas utan problem. Problemet är att mycket av informationen inte är tillgänglig digitalt. Men det pågår ett arbete med att förbättra detta, E-delegationen försöker driva på utvecklingen.

Den här posten är #008 i #Blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.