Framtidens internet

HenrikTeknikLeave a Comment

Hur ser webben ut om 5 år? Ser vi tillbaka 5 år så har ju tjänsterna och utbudet ökat enormt. Men vad är nästa steg i utvecklingen? Kommer vårt beteendemönster på webben förändras?

En väg är att vi kommer få ett egen social startsida. Vi samlar alla tjänster som vi är intresserade av och använder. Vi kommer inte besöka webbplatser i den bemärkelsen utan kan sköta bankärenden via startsidan. Ansöka om ersättning från Försäkringskassan med mera. Lite som Flipboard till iOS men med mer tjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.