Bidra till lägesbilden i krishantering genom Twitter & Twitcident

HenrikMitt livLeave a Comment

Kan vi med hjälp av sociala medier få underlag till en lägesbild i krishantering och kriskommunikation. Självklart kan vi det, däremot är det svårt och tidsödande att kunna sortera och värdera informationen. Nu börjar det komma tjänster som kan filtrera informationen åt dig och presentera den. Twitcident är en tjänst som gör detta på twitter.

Twitcidents mål:

The goal of Twitcident is to improve the information supply to emergency services during big incidents, by presenting the most reliable and trustworthy tweets that fulfill their information needs.

Twitcident är baserat i Nederländerna och hjälper idag deras motsvarighet till räddningstjänst med infromation före, under och efter en händelse.

På #smios12 var Richard Stronkman från Twitcident och presenterade deras arbete

Det ska bli intressant att följa i framtiden och se hur användningsområdet utökas.

Inlägg 017 i #Blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.