Kriskommunikation 2.0

HenrikKommunikation3 Comments

För ett tag sedan fick jag uppdraget att utvärdera en krisövning. Övningens fokus låg på kommunikation. Både mellan olika parter/aktörer och gentemot allmänheten. Historiskt är kriskommunikation något väldigt viktigt och måste ha en god trovärdighet. Men vad händer i den digitala världen när aktörerna inte hänger med?

Det finns två motpoler som inte riktigt går ihop, alla vill ha information och det snabbt. Men den eller de som har informationen vill absolut att informationen ska vara korrekt och verifierad innan den kommuniceras. Detta tar oftast väldigt lång tid. För lång tid för många som är vana vid den digitala snabbheten. Hur skapar vi en kriskommunikation som både är snabb och verifierad? Kriskommunikation 2.0.

Jag funderar fortfarande på svaret och inser nog att det offentliga Sverige, myndighter och kommuner kommer aldrig vara tillräckligt snabba. Deras struktur är inte sån att de kan vara snabbast med information. Men de kan definitivt bli duktigare på att kommunicera orsakerna till detta och framför allt visa på att de agerar.

3 Comments on “Kriskommunikation 2.0”

 1. Intressant reflektion. Nu har jag inte läst din utvärdering. I princip håller jag med dig men det måste också vägas mot att desinformation kan komma via mindre seriösa kanaler och den skada som det kan åstadkomma.

  Ibland är det svårt och/eller tar lång tid att få informationen bekräftad. Här tror jag att myndigheterna kan lära mycket av hur Krisinformation.se fungerar. Man kan (och ska) i vissa fall gå ut med obekräftad information om det kan vara till större skada/men att avvakta bekräftade uppgifter. Det som är viktigt i sådana fall är att vara tydlig med att det är uppgifter som ännu ej är bekräftade.

  Här tror jag att såväl myndigheter som kommuner måste utveckla metoder och verktyg för informationsinhämtning och informationsdelning samt verifiering och värdering av inhämtad information.

  1. Håller fullständigt med om att myndigheterna måste bli snabbare, det är en del av min analys i utvärderingen också. Men grundproblemet är att man inte kanske alltid har förstått att det kan vara ok och nödvändigt att gå ut med ej fullständig info eller obekräftade uppgifter. Tror att det finns en rädsla att visa att vi inte alltid har kontroll och fullständig överblick.

   Men jag tror ändå att det kommer hända mycket på denna punkt under 2012.

 2. Pingback: Kriskommunikation & tillbaka på jobbet | Henrik Severed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.