Sverige och internet – statistik 2011

Henrik1 Comment

Jag tycker det är intressant med statistik, visserligen kan statistik vinklas och tolkas i det oändliga till olika fördelar eller nackdelar. Men statistik och en nypa salt kommer du långt med. Kollar in .SE och deras statistik, finns mycket intressant där att ta hänsyn till inför 2012.

Kommunikativa chefer

HenrikKommunikation3 Comments

På Tekniska verken i Linköping verkar de förstått att chefer och medarbetare ofta är viktiga bärare av information och måste bli bättre på att kommunicera. Hela reportaget finns på Informationsföreningens webbplats.

Kriskommunikation 2.0

HenrikKommunikation3 Comments

För ett tag sedan fick jag uppdraget att utvärdera en krisövning. Övningens fokus låg på kommunikation. Både mellan olika parter/aktörer och gentemot allmänheten. Historiskt är kriskommunikation något väldigt viktigt och måste ha en god trovärdighet. Men vad händer i den digitala världen när aktörerna inte hänger med? Det finns två motpoler som inte riktigt går ihop, alla vill ha information … Read More